Har du lappesaker?

Oversettelser
Har du lappesaker? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Ordbrowser ?