Har du noen brosjyrer?

Oversettelser
Har du noen brosjyrer? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009