Har sykkelen pedalbrems?

Oversettelser
Har sykkelen pedalbrems?