Har vi tid til å besøke byen?

Oversettelser
Har vi tid til å besøke byen?