Har vi tid til å besøke byen?

Oversettelser
Har vi tid til å besøke byen? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009