Hva er denne nøkkelen til?

Oversettelser
Hva er denne nøkkelen til? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009