Hva er minstetiden?

Oversettelser
Hva er minstetiden? 
Ordbrowser ?