Hva har du lyst til å gjøre i dag?

Oversettelser
Hva har du lyst til å gjøre i dag
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009