Hvilken etasje ligger det i?

Oversettelser
Hvilken etasje ligger det i? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Ordbrowser ?