Hvor er nærmeste Røde Kors-stasjon eller fjellredningstjeneste?

Oversettelser
Hvor er nærmeste Røde Kors-stasjon eller fjellredningstjeneste? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Ordbrowser ?