Hvor er politistasjonen?

Oversettelser
Hvor er politistasjonen? 
Ordbrowser ?