Hvor er strømmåleren?

Oversettelser
Hvor er strømmåleren? 
Ordbrowser ?