Hvor går båten fra?

Oversettelser
Hvor går båten fra? 
Ordbrowser ?