Hvor går det an å drive med paraseiling?

Oversettelser
Hvor går det an å drive med paraseiling? 
Ordbrowser ?