Hvor kan jeg sende telegram fra?

Oversettelser
Hvor kan jeg sende telegram fra? 
Ordbrowser ?