Hvor kan jeg vaske litt tøy?

Oversettelser
Hvor kan jeg vaske litt tøy? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Ordbrowser ?