Hvor kan jeg vaske litt tøy?

Oversettelser
Hvor kan jeg vaske litt tøy? 
Ordbrowser ?