Hvor kan vi møtes?

Oversettelser
Hvor kan vi møtes? 
Ordbrowser ?