Hvor lang tid bruker den som vanlig post?

Oversettelser
Hvor lang tid bruker den som vanlig post
Ordbrowser ?