Hvor mye er det for den faste menyen?

Oversettelser
Hvor mye er det for den faste menyen? 
Ordbrowser ?