Hvor mye er det per natt?

Oversettelser
Hvor mye er det per natt? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Ordbrowser ?