Hvor mye er det verdt?

Oversettelser
Hvor mye er det verdt? 
Ordbrowser ?