Hvor mye er klokken?

Søk relatert til Hvor mye er klokken?: digital klokke
Oversettelser
Hvor mye er klokken? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Ordbrowser ?