Hvor serveres frokosten?

Oversettelser
Hvor serveres frokosten? 
Ordbrowser ?