Hvordan er det tilrettelagt for funksjonshemmede?

Oversettelser
Hvordan er det tilrettelagt for funksjonshemmede? 
Ordbrowser ?