Hvordan er snøforholdene?

Oversettelser
Hvordan er snøforholdene? 
Ordbrowser ?