Hvordan har du det nå?

Oversettelser
Hvordan har du det nå? 
Ordbrowser ?