Jeg bekreftet bestillingen per brev

Oversettelser
Jeg bekreftet bestillingen per brev 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009