Jeg har reservert plass

Oversettelser
Jeg har reservert plass 
Ordbrowser ?