Jeg har vært syk siden mandag

Oversettelser
Jeg har vært syk siden mandag 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Ordbrowser ?