Jeg har vært syk siden mandag

Oversettelser
Jeg har vært syk siden mandag 
Ordbrowser ?