Jeg jobber på en fabrikk

Oversettelser
Jeg jobber på en fabrikk 
Ordbrowser ?