Jeg kan ikke spise rå egg

Oversettelser
Jeg kan ikke spise egg 
Ordbrowser ?