Jeg lider av svimmelhet

Oversettelser
Jeg lider av svimmelhet 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Ordbrowser ?