Jeg må ta en hastetelefon

Oversettelser
Jeg må ta en hastetelefon 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Ordbrowser ?