Jeg må ta en hastetelefon

Oversettelser
Jeg må ta en hastetelefon 
Ordbrowser ?