Jeg rakk ikke korresponderende transportmiddel

Oversettelser
Jeg rakk ikke korresponderende transportmiddel 
Ordbrowser ?