Jeg skal fortolle tillatt kvote tobakk

Oversettelser
Jeg skal fortolle tillatt kvote tobakk 
Ordbrowser ?