Jeg spiser ikke kjøtt

Oversettelser
Jeg spiser ikke kjøtt 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Ordbrowser ?