Jeg trenger en legeerklæring på at jeg kan fly

Oversettelser
Jeg trenger en legeerklæring på at jeg kan fly 
Ordbrowser ?