Jeg vil gjerne få renset disse

Oversettelser
Jeg vil gjerne få renset disse 
Ordbrowser ?