Jeg vil gjerne gå på tur

Oversettelser
Jeg vil gjerne gå på tur 
Ordbrowser ?