Jeg vil gjerne ha blanke bilder

Oversettelser
Jeg vil gjerne ha blanke bilder 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Ordbrowser ?