Jeg vil gjerne ha blanke bilder

Oversettelser
Jeg vil gjerne ha blanke bilder 
Ordbrowser ?