Jeg vil gjerne ha en fargekopi av dette

Oversettelser
Jeg vil gjerne ha en fargekopi av dette 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Ordbrowser ?