Jeg vil gjerne ha en fargekopi av dette

Oversettelser
Jeg vil gjerne ha en fargekopi av dette 
Ordbrowser ?