Jeg vil gjerne ha en kopi av dette

Oversettelser
Jeg vil gjerne ha en kopi av dette 
Ordbrowser ?