Jeg vil gjerne ha et dagskort.

Oversettelser
Jeg vil gjerne ha et dagskort. 
Ordbrowser ?