Jeg vil gjerne ha to billetter, takk

Oversettelser
Jeg vil gjerne ha to billetter, takk 
Ordbrowser ?