Jeg vil gjerne kansellere bestillingen

Oversettelser
Jeg vil gjerne kansellere bestillingen 
Ordbrowser ?