Jeg vil gjerne legge verdisakene mine i safen

Oversettelser
Jeg vil gjerne legge verdisakene mine i safen 
Ordbrowser ?