Jeg vil gjerne leie et rom

Oversettelser
Jeg vil gjerne leie et rom 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Ordbrowser ?