Jeg vil gjerne sende denne pakken

Oversettelser
Jeg vil gjerne sende denne pakken 
Ordbrowser ?