Jeg vil gjerne sende dette brevet

Oversettelser
Jeg vil gjerne sende dette brevet 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Ordbrowser ?