Jeg vil gjerne sende dette brevet

Oversettelser
Jeg vil gjerne sende dette brevet 
Ordbrowser ?