Kaffe med melk, takk

Oversettelser
Kaffe med melk, takk 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009