Kan du fremkalle denne filmen?

Oversettelser
Kan du fremkalle denne filmen? 
Ordbrowser ?