Kan du fremkalle denne filmen?

Oversettelser
Kan du fremkalle denne filmen? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Ordbrowser ?